De hedendaagse taak van de musicoloog

Was de musicoloog aanvankelijk vooral een bruggenbouwer tussen componist, uitvoerend musici en het publiek, tegenwoordig is haar kennis ook veel gevraagd in kringen van beleid en bestuur en van culturele instellingen en overheden. De verbreding van de beroepsperspectieven stelt nieuwe uitdagingen aan de opleiding van de hedendaagse musicoloog.

Als docent en onderzoeker bij de afdeling kunstbeleid en -management van de Universiteit Utrecht leg ik me al vanaf 1997 toe op onderwijs in de toegepaste muziekwetenschap. Daaronder versta ik het inzetten van musicologische kennis bij de formuleren en oplossen van actuele vragen rondom muziekbeleid, de productie, de verspreiding en receptie van muziek.

Hoofdthema’s

Er zijn vier thema’s die mijn bijzondere belangstelling hebben, waarover ik zelf gepubliceerd heb (zie Publicaties) of waarover studenten hun afstudeerprojecten maakten:

  • Muziek en media: het bestuderen van historische en actuele discussies rondom de productie, distributie en receptie van muziek op de radio, film, tv en in nieuwe media.
  • Muziekbeleid en -management: het analyseren en ontwikkelen van visies op het actuele muziekbeleid en -management van overheden, fondsen, adviesorganen en van de muziekinstellingen en daarin werkzame musici & het doen van onderzoek naar de geschiedenis van het kunstbeleid.
  • Muziek en educatie: het inventariseren en analyseren van de inhoud en waardering van educatieve muzikale projecten;
  • Muziek en diversiteit: het doen van onderzoek naar de manier waarop de maatschappij omgaat muziek en musici uit andere muzikale culturen en naar de ruimte voor vrouwen zich in de volle breedte van het muziekbedrijf te ontplooien.
Begeleide projecten (2000 – 2018)
Muziek en media

(Muziek)beleid en -management

Muziek en educatie / amateurmuziek

Muziek en diversiteit

  • Lonneke Regter, Wie wil de eerste viool spelen? Een onderzoek naar de organisatiecultuur in Nederlandse symfonieorkesten, doctoraalscriptie Muziekwetenschap, Universiteit Utrecht, 2001. (Begeleid i.s.m. dr. Krystyna Rojahn-Dienst, UvA vakgroep sociale psychologie).
  • Jennie Duif, Poppodia in Globalia: De programmering van niet westerse muziek op de poppodia, doctoraalscriptie Muziekwetenschap, 2002. Eerste begeleider: Dr. Lutgard Mutsaers.