Publicaties & Presentaties

Hieronder vindt u een korte lijst met sleutelpublicaties, gevolgd door een langere lijst met wetenschappelijke artikelen, vakpublicaties, beleidsonderzoeken en publiekspresentaties. Sommige zijn voorzien van een downloadlink of DOI nummer. 

Wetenschappelijke artikelen en hoofdstukken

Lelieveldt, P. (2019). Een huwelijk tussen taal en muziek – Het artistieke netwerk rondom Van Eyks experimentele hoorspelen bij de NCRV 1955-1992. In L. Bernaerts & S. Bluijs (Eds.), Luisterrijk der Letteren – Hoorspel en literatuur in Nederland en Vlaanderen (pp. 53-90). Gent: Academia Press Universiteit Gent.

P. Lelieveldt en E. Bisschop Boele, “City Musicscapes, Live music in the cities of Groningen and Utrecht, 2010 – 2016,” in: Research Data Journal for the Humanities and Social Sciences. Brill, 2018 (3). doi.org/10.1163/24523666-01000012 

P. Lelieveldt, Open access databases van project Musicscape Utrecht Live, live muziek in december 2011, 2013, 2016, en de Podiumkunstenmonitor Utrecht 2016 (muziek, theater en dans). in www.dataverse.nl/dataverse/musicscapes

Lelieveldt, Philomeen (2013). Omroeporkesten in Nederland. Een beleidshistorische verkenning. Tijdschrift van de Koninklijke Vereniging voor Nederlandse Muziekgeschiedenis, 1/2, 2013 (LXIII), (pp. 138-168).  

Lelieveldt, P. & van Leeuwen, J.A. (2008). “Prick up your Ears! De Idealen van Vrije Autonome Radio in Nederland, 1969-2006.” Tijdschrift voor mediageschiedenis, 11 (1), (pp. 66-90). http://doi.org/10.18146/tmg.558

Lelieveldt, P. (2005). “Nie sollst du mich befragen. De geheime adviezen van de Commissie van Advies inzake bevordering der Toonkunst van Rijkswege, 1918 – 1939.” B. van der Boom & F.S. Gaastra (red.), Kerk, Cultuur en Koloniën Opstellen over Nederland rond 1900 (pp. 109-132) z.pl.: Uitgeverij Balans.

Lelieveldt, P. (2002). Musiker zwischen U- und E-Musik, Der Werdegang einiger niederländischer Symphonieorchester. Muziek en wetenschap, (2001) 7 (3), (pp. 319-335).

Lelieveldt, P. (1998). Voor en achter het voetlicht. Musici en arbeidsverhoudingen in het kunst- en amusementsbedrijf in Nederland, 1918-1940. Proefschrift, Universiteit Utrecht.

Lelieveldt, P. & Jeths, W. (1991). Elisabeth Kuyper. H. Metzelaar (red.), Zes Vrouwelijke Componisten (pp. 85-118). Zutphen: Walburg Pers.

Overige vakpublicaties

“Een kijkje onder de motorkap van het Pierre Palla Concertorgel,” in De Orgelvriend, juni 2020. 

Lelieveldt, P., (2019) “Kwaliteit en Verscheidenheid, radio en de klassieke muziekwereld,” in De Radio, een Cultuurgeschiedenis (red. H. Wijfjes), Boom Uitgevers, Amsterdam.. 

Lelieveldt, P. (2019). Boekman nog steeds relevantBoekman Extra, trends in kunst en cultuur (17), (pp. 8-11).

Lelieveldt, P. (2014). “Hoe gaat het verder met de dochter van de tamboer-majoor? Over het cultuurhistorische belang van de archiefcollectie van het Muziekcentrum van de Omroep.”  https://www.boekman.nl/wp-content/uploads/attachments/lelieveldt.pdf

Lelieveldt, Philomeen & Minnaert, Toine (2014). Advice on cultural policy matters: changing times for the Council for Culture.

Lelieveldt, P.B. (2006). Free Autonomous Radio in the Netherlands, an Outline of the current Situation. In G. Föllmer & S. Thiermann (Eds.), RELATING RADIO. Communities, Aesthetics, Access. Beiträge zur Zukunft des Radios. Leipzig: Spector Books.

Lelieveldt, P.B. (2004). Voor en na de papierversnipperaar, ervaringen van een archiefonderzoeker. Het Archievenblad, 108 (7), (pp. 34-35) .

Lelieveldt, P.B. (2004). Een nieuwe toekomst voor radiostudies, verslag van een bezoek aan The Radio Conference, A transnational Forum, University of Wisconsin, Madison (USA), 28 – 31 juli 2003. Tijdschrift voor mediageschiedenis, 7 (1), (pp. 132-135) http://doi.org/10.18146/tmg.226

Lelieveldt, P.B. (2003). “Weg met de Engelsche jazzbands uit Duitschland”, Nederlandse musici demonstreren tegen de concurrentie van buitenlandse vakgenoten. In R. Buikema & M. Meijer (red.), Cultuur en migratie in Nederland, kunsten in beweging 1900-1980 (pp. 75-93) Den Haag: SDU.

Buys, K. & Lelieveldt, P.B. (2001). De openbare omroep en de productie en verspreiding van kunstmuziek in België en Nederland. In L.P. Grijp (red.) Een muziekgeschiedenis der Nederlanden (pp. 596-604). Amsterdam: Amsterdam University Press, Uitgeverij Salomé.

Wetenschappelijke lezingen

Broadcasting live classical music in the Netherlands & Belgium 1914 -1947, Conference The International Perspective on a Radio Centenary Hilversum, 7-11-2019. 

‘Een hutspot van goede en slechte muziek’: honderd jaar kunstmuziek op de radio, Voorjaarsbijeenkomst KVNM Hilversum, 4-5-2019. 

Verbosonic explorations in Dutch Radio Broadcasting (1962 – 1974). Congres Tuning in to the Neo Avantgarde. Studiecentrum Experimentele Literatuur, Universiteit van Gent, 28-11-2018.

“Less musicology”? Musicology serving future audience engagement, History, Theory and Analysis: Interactions, Conflicts, Resolutions, Joint meeting of the VvM, KvNM and KVMG. 1-03-2014

“What’s up in town this week? Knowledge-based policy making as an alternative for a policy based on the implicit and taken-for-granted well-known”, with Evert Bisschop Boele.  Conference International perspectives on Engagement and Participation in the Arts, Utrecht, 20-6-2014) 

Changing times and paradigms, difficult times for the Dutch Council for Culture;  met Toine Minnaert, International Conference on Cultural Policy, Hildesheim, DL. 10-9-2014. 

Een Muziekcentrum van, voor of buiten de omroep? Dilemma’s in het Nederlandse muziekbeleid. Koninklijke Vlaamse Academie voor België van Kunsten en Wetenschappen, Brussel, symposium omroeporkesten. 27-10-2011.

Listener’s feedback on Public Service Classical Music radio. Conference Radio Evolution, Braga (Portugal), 14-9-2011.

Redefining the classical repertoire. Public service classical music radio and its listeners in the Netherlands. Conference Over the waves, music in/and broadcasting. Hamilton (CA), 5-3-2005.

We are not Hurdy-gurdies, musicians and labour relations in the Netherlands 1918-1940. 16th International Congress of the International Musicological Society, 19-8-1997.

Publiekslezingen, radio-optredens en panels

Van klankzaal tot Kurhaus; 100 jaar radio & hoe het begon in Den Haag. Bibliotheek, Den Haag. 27-11-2019.
 
Promoting women in musical culture, a political history. Symposium Listen to her, studentenvereniging Hucbald. 26-03-2019.
 
 De muziekstad Utrecht, gastspreker Utrecht, Culturele Metropool in Ontwikkeling.TivoliVredenburg, 23-08-2016.
 
Expertmeeting kennisagenda cultuurparticipatie LKCA/Min. van OC en W Den Haag Lezing, Musicscape, monitor van muziek in de stad (invited speaker), 24 -6 – 2016.
 
Expertmeeting over de toekomst van het muzikale erfgoed. Boekmanstichting Amsterdam. 9-05-2014.

Omroeporkesten in Nederland, een beleidshistorische verkenning. Symposium over de toekomst van de symfonie-orkesten. De Nieuwe Liefde, Amsterdam. 15-03-2013. 

De publieke taak van radio. OT 301, Amsterdam, Radio Active, over het belang van vrije radio. (paneldiscussie tijdens radioshow). 26-06-2004.

Beleidsadviezen

Lelieveldt, P.B. (2006). Focus op Radio, een literatuurverkenning over de positie van klassieke en andere kunstmuziek op de publieke radio, mede in internationale verhoudingen. In C. Smithuijsen (Eds.), Hoe wordt muziek radiogeniek? Amsterdam: Boekmanstichting.

Lelieveldt, P.B., Grazell, J. & Velde, V. (2006). Inventarisatieonderzoek naar de subsidiering van muziekensembles en kleinschalige muziektheatergezelschappen. Utrecht: OGC -afdeling Kunstbeleid en Management, Fac. Letteren, Universiteit Utrecht.

Lelieveldt, P.B. (2001). Muziek in het Oosten. De concertpodia in de provincies Gelderland en Overijssel. Deel 1: Gemengde podia en podia voor klassieke muziek. (51 p.). Groningen: Kunst en kunstbeleid, Rijksuniversiteit Groningen.

Lelieveldt, Philomeen & Tichelaar, Wilma (1999). Strijkkwartetten in Nederland – de marktpositie van het Schönberg Kwartet en het Mondriaan Kwartet. (46 p.). Ministerie van OCW.

Opiniebijdragen

Lelieveldt, P.B. (24-06-2011). over de toekomst van het Festival Oude Muziek Utrecht. De Volkskrant [online]

Lelieveldt, P.B. (18-02-2009). Reken klassieke concerten niet af op bezoekersaantallen. NRC Handelsblad opinie