Publicaties & Presentaties

Hieronder vindt u een korte lijst met sleutelpublicaties, gevolgd door een langere lijst met wetenschappelijke artikelen, vakpublicaties, beleidsonderzoeken en presentaties.

P. Lelieveldt en E. Bisschop Boele, “City Musicscapes, Live music in the cities of Groningen and Utrecht, 2010 – 2016,” in: Research Data Journal for the Humanities and Social Sciences. Brill, 2018 (3). doi.org/10.1163/24523666-01000012

Open Access Databases published at www.dataverse.nl/dataverse/musicscapes:

– P. Lelieveldt, Musicscape Utrecht 2011

– P. Lelieveldt, Musicscape Utrecht 2013

– P. Lelieveldt, Musicscape Utrecht 2016

– P. Lelieveldt, Podiumkunstenmonitor Utrecht 2016

Lelieveldt, Philomeen (2013). Omroeporkesten in Nederland. Een beleidshistorische verkenning. Tijdschrift van de Koninklijke Vereniging voor Nederlandse Muziekgeschiedenis, 1/2, 2013 (LXIII), (pp. 138-168) (31 p.). Journal was published in June 2014.

Lelieveldt, P.B. & van Leeuwen, J.A. (2008). Prick up your Ears! De Idealen van Vrije Autonome Radio in Nederland, 1969-2006. Tijdschrift voor mediageschiedenis, 11 (1), (pp. 66-90).

Lelieveldt, P.B. (2005). Nie sollst du mich befragen. De geheime adviezen van de Commissie van Advies inzake bevordering der Toonkunst van Rijkswege, 1918 – 1939. In B van der Boom & F.S. Gaastra (Eds.), Kerk, Cultuur en Koloniën Opstellen over Nederland rond 1900 (pp. 109-132) z.pl.: Uitgeverij Balans.

Lelieveldt, P.B. (18-06-1998). Voor en achter het voetlicht. Musici en arbeidsverhoudingen in het kunst- en amusementsbedrijf in Nederland, 1918-1940. Proefschrift

Alle publicaties

Lelieveldt, Philomeen (2014). Hoe gaat het verder met de dochter van de tamboer-majoor? Over het cultuurhistorische belang van de archiefcollectie van het Muziekcentrum van de Omroep. boekman.nl (14 p.). Published on two web blogs.

P. Lelieveldt (01-03-2014). “Less musicology, Musicology serving future audience engagement.”. History, Theory and Analysis: Interactions, Conflicts, Resolutions, Joint meeting of the VvM, KvNM and KVMG.

P. Lelieveldt (20-06-2014). “What’s up in town this week? Knowledge-based policy making as an alternative for a policy based on the implicit and taken-for-granted well-known”, with Evert Bisschop Boele. Ppt presentatie, Conference International perspectives on Engagement and Participation in the Arts, Utrecht 2014.

Lelieveldt, Philomeen & Minnaert, Toine (2014). Advice on cultural policy matters: changing times for the Council for Culture.

P. Lelieveldt (10-09-2014). Changing times and paradigms, difficult times for the Dutch Council for Culture; co-presentation with Toine Minnaert. International Conference on Cultural Policy, Hildesheim, DL.

P. Lelieveldt (09-05-2014). Expertmeeting over de toekomst van het muzikale erfgoed. Boekmanstichting Amsterdam.

P. Lelieveldt (15-03-2013). Lezing en deelnemer aan een panel over de toekomst van de radio-orkesten. Omroeporkesten in Nederland, een beleidshistorische verkenning. De Nieuwe Liefde, Amsterdam.

Lelieveldt, P.B. (24-06-2011). over de toekomst van het Festival Oude Muziek Utrecht. De Volkskrant [online]

P. Lelieveldt (27-10-2011). Een Muziekcentrum van, voor of buiten de omroep? Dilemma’s in het Nederlandse muziekbeleid. Koninklijke Vlaamse Academie voor België van Kunsten en Wetenschappen, Brussel, symposium omroeporkesten.

P. Lelieveldt (14-09-2011). Listener’s feedback on Public Service Classical Music radio. Ppt, Conference Radio Evolution, Braga (Portugal).

Lelieveldt, P.B. (18-02-2009). Reken klassieke concerten niet af op bezoekersaantallen. NRC Handelsblad opinie

Lelieveldt, P.B. & van Leeuwen, J.A. (2008). Prick up your Ears! De Idealen van Vrije Autonome Radio in Nederland, 1969-2006. Tijdschrift voor mediageschiedenis, 11 (1), (pp. 66-90) (25 p.).

Lelieveldt, P.B. (2006). Free Autonomous Radio in the Netherlands, an Outline of the current Situation. In G. Föllmer & S. Thiermann (Eds.), RELATING RADIO. Communities, Aesthetics, Access. Beiträge zur Zukunft des Radios. Leipzig: Spector Books.

Lelieveldt, P.B. (2006). Focus op Radio, een literatuurverkenning over de positie van klassieke en andere kunstmuziek op de publieke radio, mede in internationale verhoudingen. In C. Smithuijsen (Eds.), Hoe wordt muziek radiogeniek? Amsterdam: Boekmanstichting.

Lelieveldt, P.B., Grazell, J. & Velde, V. (2006). Inventarisatieonderzoek naar de subsidiering van muziekensembles en kleinschalige muziektheatergezelschappen. (1 p.). Utrecht: OGC -afdeling Kunstbeleid en Management, Fac. Letteren, Universiteit Utrecht.

Lelieveldt, P.B. & van Leeuwen, J. (05-10-2006). Free autonomous radio stations in the Netherlands: Breeding grounds or jamming stations?. Conference Relating Radio. Halle (DL)

P. Lelieveldt (13-06-2005). De samenstelling van het luisterpubliek en de implicaties voor de klassieke radioprogrammering. seminar klassieke muziekmanagement, Hogeschool voor de kunsten Utrecht.

P. Lelieveldt (05-03-2005). Redefining the classical repertoire. Public service classical music radio and its listeners in the Netherlands. Conference Over the waves, music in/and broadcasting. Hamilton (CA).

Lelieveldt, P.B. (2004). Een nieuwe toekomst voor radiostudies, verslag van een bezoek aan The Radio Conference, A transnational Forum, University of Wisconsin, Madison (USA), 28 – 31 juli 2003. Tijdschrift voor mediageschiedenis, 7 (1), (pp. 132-135) (4 p.).

Lelieveldt, P.B. (2004). Voor en na de papierversnipperaar, ervaringen van een archiefonderzoeker. Het Archievenblad, 108 (7), (pp. 34-35) (2 p.).

P. Lelieveldt (26-06-2004). de publieke taak van radio. OT 301, Amsterdam, Radio Active, over het belang van vrije radio. (panel)

Lelieveldt, P.B. (2003). “Weg met de Engelsche jazzbands uit Duitschland”, Nederlandse musici demonstreren tegen de concurrentie van buitenlandse vakgenoten. In R. Buikema & M. Meijer (Eds.), Cultuur en migratie in Nederland, kunsten in beweging 1900-1980 (pp. 75-93) (19 p.). Den Haag: SDU.

Lelieveldt, P.B. (2002). Musiker zwischen U- und E-Musik, Der Werdegang einiger niederländischer Symphonieorchester. Muziek en wetenschap, (2001) 7 (3), (pp. 319-335) (17 p.).

Buys, K. & Lelieveldt, P.B. (2001). De openbare omroep en de productie en verspreiding van kunstmuziek in België en Nederland. In L.P. Grijp (Eds.), Een muziekgeschiedenis der Nederlanden (pp. 596-604) (9 p.). Amsterdam: Amsterdam University Press, Uitgeverij Salomé.

Lelieveldt, P.B. (2001). Muziek in het Oosten. De concertpodia in de provincies Gelderland en Overijssel. Deel 1: Gemengde podia en podia voor klassieke muziek. (51 p.). Groningen: Kunst en kunstbeleid, Rijksunivers

Lelieveldt, Philomeen & Tichelaar, Wilma (1999). Strijkkwartetten in Nederland – de marktpositie van het Scho¨nberg Kwartet en het Mondriaan Kwartet. (46 p.). Ministerie van OCW.

Lelieveldt, P.B. (18-06-1998). Voor en achter het voetlicht. Musici en arbeidsverhoudingen in het kunst- en amusementsbedrijf in Nederland, 1918-1940.

P. Lelieveldt (12-09-1997). Lezing voor de opleiding ‘muziek’ in de specialisatie Kunstbeleid & Management. Amsterdam, Conferentie ‘Kunstbedrijven’.

P. Lelieveldt (19-08-1997). We are not Hurdy-gurdies. 16th International Congress of the International Musicological Society.

Lelieveldt, Philomeen & Jeths, Willem (1991). Elisabeth Kuyper. H. Metzelaar (ed), Zes Vrouwelijke Componisten (pp. 85-118) (23 p.). Zutphen: Walburg Pers.