Welkom

Philomeen Lelieveldt

Als muziekhistoricus leg ik me sinds 1997 toe op het verbinden van wetenschap en het muzikale veld. Ik doceer media- en cultuurgeschiedenis en kunstbeleid aan de universiteiten van Utrecht en Amsterdam en begeleid studenten bij stages en afstudeerprojecten in het culturele veld. Ik houd van muziekradio, hoorspelen en podcasts en richt me de komende jaren op het onderzoeken van de historische ontwikkeling daarvan in relatie tot luisterpraktijken. Ik combineer een parttime aanstelling aan de universiteit met freelance werkzaamheden en bestuursfuncties. In mijn vrije tijd houd ik me bezig met familiegeschiedenis, musiceren en zwemmen.

Jubileumjaar 2019 voor radio en de muziekwereld

Op 6 november 2019 vieren we het honderdjarig bestaan van radio als omroepmedium. Tijdens een fellowship bij het Nederlands Instituut voor Beeld en Geluid in 2017/18 heb ik bijzonder materiaal over de muziekgeschiedenis van de radio in de archieven van Beeld en Geluid ontdekt, waarover ik zal publiceren in Honderd jaar radio in Nederland (ed H. Wijfjes) dat die dag gepresenteerd wordt. Op 7 en 8 november vindt een internationaal congres plaats waar wetenschappers en radiomakers twee dagen lang discussiëren over de betekenis van radio. Meer info: https://www.beeldengeluid.nl/bezoek/agenda/international-perspective-radio-centenary

2019 is ook een bijzonder jaar voor de muziekwereld. De Nederlandse Toonkunstenaars Bond zal in december zijn honderdjarig bestaan inluiden. De oprichting en eerste activiteiten van die bond beschreef ik in mijn proefschrift Voor en achter het voetlicht. Ook wordt dit najaar herdacht dat vijftig jaar geleden de acties Notenkrakers en Tomaat de muziek- en theaterwereld opschudden. Dat wordt gevierd met een manifestatie in de stadsschouwburg in Amsterdam, waarover later meer te vinden zal zijn op deze website.

Contact
Je kunt contact met me opnemen door te e-mailen.